Dohoda o financování

Dohodou o financování se rozumí smlouva upravující podmínky pro příspěvky z programu na finanční nástroj. Tato smlouva upravuje vztahy mezi řídicím orgánem a správcem finančního nástroje, resp. správcem fondu fondů, pokud je do implementačního uspořádání zapojen. V případě zapojení fondu fondů upravuje vztahy mezi správcem fondu fondů a finančními zprostředkovateli, pokud jsou zapojeni.
Zpět
Odesílání...