Doba udržitelnosti finančního nástroje („inkasní fáze“)

Dobou udržitelnosti finančního nástroje, resp. inkasní fází se v kontextu finančních nástrojů rozumí období způsobilosti + 8 let po jeho skončení (tj. do 31. prosince 2031).
Zpět
Odesílání...