Dílčí intervence

Dílčí intervencí se rozumí volitelný nástroj pro řídicí orgány k podrobnějšímu sledování charakteru a zaměření operací podporovaných z ESI fondů v rámci klasifikace kategorií intervencí, konkrétně v jedné zvolené oblasti intervence.
Zpět
Odesílání...