De minimis

Finanční podpora podniku z veřejných rozpočtů v takové výši, která svým rozsahem nemůže výrazně ovlivnit hospodářskou soutěž. Celková podpora jednomu příjemci nesmí během 3 let překročit částku 200 tis. EUR. Podpora je sledována kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolovaných jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik (více informací k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis je k dispozici na webu API zde).
Podporu de minimis není možno kumulovat s jinou veřejnou podporou na stejné způsobilé výdaje, jestliže by kumulací došlo k poskytnutí vyšší míry podpory, než je stanovena dle regionální mapy podpory (resp. v nařízení o blokových výjimkách nebo v rozhodnutí EK).
Zpět
Odesílání...