Datum zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému

Datem zpřístupnění žádosti o podporu v monitorovacím systému se rozumí termín, ve kterém je nejpozději nastaven monitorovací systém tak, aby umožňoval řádné vyplnění a podání žádosti o podporu.
Zpět
Odesílání...