Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů

Čtvrtletní zprávou o implementaci ESI fondů se rozumí zpráva zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj – Národním orgánem pro koordinaci ve spolupráci s dalšími subjekty implementační struktury dle Pravidel řízení a koordinace Dohody o partnerství za uplynulé čtvrtletí. Jedná se o pravidelný přehled o stavu realizace Dohody o partnerství a programů, který je nástrojem řízení a koordinace programů z centrální úrovně a prostředkem pro informování široké veřejnosti o implementaci ESI fondů v ČR.
Zpět
Odesílání...