CZ – NACE

Statistická klasifikace ekonomických činností, kterou používá Evropská unie. Podnikatelská činnost subjektů, které chtějí žádat o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a projekt samotný musí směřovat mezi podporované kategorie ekonomických činností dle CZ-NACE. Žadatelé musí splnit podmínku odvětvového vymezení v oboru CZ NACE blíže specifikované v každém dotačním programu podpory a konkrétní Výzvě k předkládání Žádostí o podporu. Klasifikace CZ-NACE je k dispozici na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Zpět
Odesílání...