Certifikace

Certifikací výdajů se rozumí potvrzení správnosti údajů o vynaložených výdajích v souladu s předpisy EU a předpisy ČR, předložených řídicími orgány programů Platebnímu a certifikačnímu orgánu. Výsledkem certifikace je zpracování a zaslání certifikátu o vynaložených výdajích spolu s výkazem výdajů a s žádostí o platbu Platebním a certifikačním orgánem Evropské komisi. V případě Programu rozvoje venkova se certifikací rozumí vydání osvědčení ze strany Certifikačního subjektu, že účetní závěrka Platební agentury je pravdivá, úplná a přesná, a že postupy vnitřní kontroly Platební agentury fungovaly uspokojivým způsobem. Osvědčení vychází z posouzení postupů a vzorku transakcí. Výsledkem certifikace je zpracování a zaslání osvědčení, certifikační zprávy a stanoviska Certifikačního subjektu k prohlášení o věrohodnosti vypracovanému Platební agenturou včetně účetní závěrky sestavené Platební agenturou Evropské komisi.
Zpět
Odesílání...