Centrum pro regionální rozvoj ČR

Centrum pro regionální rozvoj České republiky (Centrum) je státní příspěvková organizace zřízená Zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a řízená Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Založena byla na konci roku 1996 pod názvem Regionální rozvojová agentura ČR, v letech 1997-2015 působila pod názvem Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR). Centrála sídlí na adrese Vinohradská 1896/46, Praha 2, organizace má dále pobočky v každém krajském městě pro program IROP (některé z nich jsou ve fázi přípravy) a v každém regionu NUTS II pro programy přeshraniční spolupráce.
Zpět
Odesílání...