Celková užitná plocha Inovační infrastruktury

Jedná se o závazný ukazatel.  Je to součet podlahových ploch ve všech podlažích. Jedná se o plochy půdorysného řezu místností a prostorů, které jsou vymezeny vnitřním lícem svislých konstrukcí stěn včetně jejich povrchových úprav; plocha schodiště, výtahů a šachet se započítává půdorysným průmětem jedenkrát. Do ploch se nezapočítává podzemní, vnitřní parkoviště, balkony, terasy, nosné sloupy v místnostech, půdorysné plochy obvodových zdí a příčky.
Zpět
Odesílání...