Binární kritéria

Kritéria sloužící k posouzení parametrů projektu. Aby mohl být projekt schválen, musí obdržet alespoň minimální počet bodů (minimální hranice nastavena dle jednotlivých programů a Výzev k předkládání Žádostí o podporu
Zpět
Odesílání...