Autorizace platby

Autorizací platby se rozumí proces spočívající v kontrole definované množiny dat platby. Je možné ji provádět až po autorizaci operace. Autorizace platby je provedena schválením příslušné žádosti o platbu – stav: schválena 2. stupeň.
Zpět
Odesílání...