Aplikace MS2014+

Aplikace MS2014+ je souhrn programového vybavení Monitorovacího systému na programové období 2014–2020, ve kterém probíhá administrace, monitorování a podávání zpráv a informací o implementaci / realizaci za jednotlivé operace, programy, Dohodu o partnerství a subjekty implementační struktury.
Zpět
Odesílání...