Alokace

Objem finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a zdrojů vnitrostátního spolufinancování, který Evropská komise schválila jako maximální pro účelové využití na úrovni operačního programu (OP), prioritní osy (PO), programu podpory nebo výzvy.
Zpět
Odesílání...