Program Zateplování – Bezúročné úvěry

4. 6. 2020

Zateplete bytový dům. Využijte bezúročný úvěr ve výši až 90 %.

Program Zateplování – Bezúročné úvěry

Od března probíhá příjem žádostí v programu Zateplování, který spravuje Státní fond rozvoje bydlení (SFRB). Podpora na zateplení bytových domů je poskytována formou bezúročných úvěrů.

O bezúročné úvěry je poměrně velký zájem. S přípravou vlastní žádostí byste proto neměli zahálet. Během prvních dvou měsíců o něj zažádalo 17 žadatelů celkem za 86,8 milionů korun! Prozatím je na program vyčleněno 600 mil. Kč. V případě velkého zájmu se nicméně počítá s možností navýšení na 2 mld. Kč.

Pro koho je program určen?

O bezúročný úvěr na zateplení bytových domů mohou žádat vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů.

Kolik můžete získat?

Maximální výše úvěru činí 76 % celkových výdajů (i v případě, že se jedná o součet úvěru s dotací). V případě podpory malého rozsahu de minimis může výše úvěru činit až 90 %. Výše úvěru se pohybuje v rozmezí od 500 tis. Kč do 90 mil. Kč.

Na co přesně lze úvěr využít?

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

Jaké jsou podmínky podpory?

Zateplením je nutné dosáhnout minimálně 20% energetické úspory oproti stávající situaci. Kromě energeticky úsporných opatření je možné financovat i výměnu výtahů. Pozor, úvěr nelze využít na bytové domy v Praze. Splatnost úvěr je 20 let.

Důležitá data

Příjem žádostí o úvěr není časově omezen. Limitem jsou peníze určené k rozdělení, což je 600 mil. Kč.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup