Finance na obnovu a výstavbu sportovních zařízení

08.10.2018

V polovině října dojde k vyhlášení dvou nových výzev podporujících obnovu a výstavbu sportovních zařízení ve vlastnictví měst a obcí.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj dvě nové výzvy. Oba resorty vyhlásí v polovině října programy na rok 2019 s celkovou alokací 1,1 mld. Kč.

MŠMT

 • podpora větších sportovních projektů měst a obcí nad 10 tisíc obyvatel – zejména obnova městských hal a stadionů (projektové a přípravné činnosti, inženýrksá činnost, stavební práce, prvotní dodávky interiérového vybavení)
 • sportoviště musí splňovat technické parametry soutěží
 • o dotaci mohou žádat územně správní celky (obce, městské části, obvody statutárního města)
 • míra podpory je 60 % ZV
 • minimální a maximální výše dotace bude teprve stanovena
 • celková alokace činí 500 mil. Kč

MMR

 • podpora malých obcí do 3000 a do 10 000 obyvatel
 • sportovní zařízení sloužící veřejnosti pro pohybovou rekreaci, školní hřiště, tělocvičny
 • minimální spoluúčast 70 % ZV
 • minimální výše dotace je 500 tis. Kč a maximální výše 5 mil. Kč.
 • celková alokace činí 600 mil. Kč
Odesílání...