Tři výzvy pro Prahu

12.11.2019

Na konec roku je připraveno vyhlášení třech výzev směřujících k podpoře rozličných subjektů působících na území Prahy.

Nenechte si ujít jedny z posledních výzev směřujících do Prahy! Na přelomu listopadu a prosince by měly být vyhlášeny tři výzvy z OP Praha-půl růstu ČR směřující k rozvoji inkluze a multikulturního vzdělávání, ke zvyšování kvality a efektivity podpůrné inovační infrastruktury a v neposlední řadě k podpoře inovační poptávky veřejného sektoru.

Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem II (54)

Kdo může žádat o dotaci?

Hl. m. Praha, městské části hl. m. Prahy, mateřské, základní a střední školy

Jaká je alokace výzvy?

Na výzvu je vyhrazeno 200 mil. Kč. Míra podpory se pohybuje od 50 do 95 %, vždy v závislosti na typu žadatele. Minimální výše dotace je stanovena na 100 tis. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednu školu se stanovuje dle tohoto vzorce: 500 000 Kč + (počet dětí/žáků školy4 x 3 000 Kč).

Na co lze získat dotaci?

 • Personální podpora
 • Přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách
 • Projektová výuka
 • Vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol
 • Komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 3. 12. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 1. 2020
 • Ukončení příjmu žádostí: 24. 9. 2020

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV (55)

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi, organizace pro výzkum a šíření znalostí, podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace, profesní a zájmová sdružení, státní podniky

Jaká je alokace výzvy?

Na výzvu je vyhrazeno 400 mil. Kč. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 50 až 90 % a dotace na projekt je poskytována ve výši 1 - 150 mil. Kč.

Na co lze získat dotaci?

Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury. Podporovány jsou dvě skupiny aktivit:

 • Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury (Např.: rozšíření stávajících budov a prostor podpůrné inovační infrastruktury, výstavbu nových sdílených budov stávajících podpůrných inovačních infrastruktur, rekonstrukce stávajících budov podpůrné inovační infrastruktur...)
 • Provozování inovační infrastruktury (pouze v režimu de minimis) (zajištění základního provozu podpůrné infrastruktury, zvýšení efektivity odborné činnosti provozovatele podpůrné infrastruktury)

Důležitá data 

 • Vyhlášení výzvy: 19. 11. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 20. 12. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 1. 5. 2020

Inovační poptávka veřejného sektoru III (56)

Kdo může žádat o dotaci?

Hlavní město Praha a městské části hl. m. Prahy, organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi (z projektů ale budou platit firmy/VO vyvíjející nové řešení)

Jaká je alokace výzvy?

Na výzvu je vyhrazeno 220 mil. Kč. Míra podpory se pohybuje mezi 85 až 90 %. Minimální výše podpory je 2 mil. Kč a maximální výše 80 mil. Kč.

Na co lze získat dotaci?

Podporovanou aktivitou výzvy je uskutečnění veřejné zakázky v režimu inovačního partnerství postupem podle zákona.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 19. 11. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 3. 2. 2020
 • Ukončení příjmu žádostí: 10. 9. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...