Vyhlášení výzvy: Technologie 1

13.12.2018

Malé a střední podniky mohou žádat o dotaci až 20 mil. korun na nová technologická zařízení či na propojení technologií autonomní obousměrnou komunikací. Byla vyhlášena výzva IX. programu Technologie.

10. prosince byla vyhlášena v pořadí devátá výzva programu Technologie. Cílem je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků skrze digitální transformace. Jelikož se jedná o výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, mohou být projekty realizovány pouze na území mimo hl. m. Prahu.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Na co lze získat podporu?

Na pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací. Pozor! Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Podpořen bude dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek. V případě hmotného majetku se jedná o výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů, výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího softwaru. Nehmotný majetek zahrnuje náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro provoz strojů a zařízení a software s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci projektu.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je u malých podniků až 45 % ZV a u středních podniků až 35 % ZV. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 10. 12. 2018
  • Zahájení příjmu: 11. 3. 2019
  • Ukončení příjmu: 13. 6. 2019

Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...