Vyhlášení výzvy – Sociální inkluze

13. 9. 2018

12.9. byla vyhlášena druhá výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR věnující se navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze.

Vyhlášení výzvy – Sociální inkluze

Jaké jsou podporované aktivity?

Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Jedná se například o rekonstrukci, přístavbu a stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Prostřednictvím navýšení kapacit v základních školách by následně mělo dojít ke snížení či udržení přiměřeného počtu žáků ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňování individuálních potřeb žáků.

Kdo může žádat o dotaci?

  • Hlavní město Praha

  • Městské části hl. m. Prahy

  • Základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Důležitá čísla a data

Míra spolufinancování: 50-90 % ZV (v závislosti na typu žadatele)

Výše způsobilých výdajů: 1-40 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 12. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 6. 2019

Detailnější informace o výzvě najdete zde.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.