Vyhlášení výzvy – Sociální inkluze

13.09.2018

12.9. byla vyhlášena druhá výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR věnující se navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze.

Jaké jsou podporované aktivity?

Vytvoření nových tříd ve stávajících objektech základních škol za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. Jedná se například o rekonstrukci, přístavbu a stavební úpravy budov základních škol se sídlem v hl. m. Praze. Prostřednictvím navýšení kapacit v základních školách by následně mělo dojít ke snížení či udržení přiměřeného počtu žáků ve třídě, což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zohledňování individuálních potřeb žáků.

Kdo může žádat o dotaci?

  • Hlavní město Praha

  • Městské části hl. m. Prahy

  • Základní školy uskutečňující vzdělávání na území hl. m. Prahy

Důležitá čísla a data

Míra spolufinancování: 50-90 % ZV (v závislosti na typu žadatele)

Výše způsobilých výdajů: 1-40 mil. Kč

Datum vyhlášení výzvy: 12. 9. 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 15. 10. 2018

Datum ukončení příjmu žádostí: 20. 6. 2019

Detailnější informace o výzvě najdete zde.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...