Vyhlášení výzvy: Služby infrastruktury

19.03.2019

Získejte dotaci na zkvalitnění služeb podpůrné infrastruktury. Na 21. března je plánováno vyhlášení v pořadí šesté výzvy v programu Služby infrastruktury. 

6. výzva programu Služby infrastruktury (z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) bude vyhlášena 21. 3. 2019. Věnuje se zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury, které by následně mělo vést ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem. V rámci programu je podporováno zejména poskytování služeb inovačním podnikům a provozování stávajícího vědeckotechnického parku (VTP), podnikatelského inkubátoru nebo inovačního centra.

Celková alokace výzvy je 800 mil. Kč. V minulé výzvě byla míra podpory 75 % v případě konečných příjemců (MSP) – uživatelů poradenských služeb. V případě příjemců, kteří jsou zprostředkovatelem podpory dle Rámce, byla míra podpory dokonce 100 %. Lze očekávat, že výše podpory v březnové výzvě bude obdobná.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Poskytování služeb inovativním podnikům (malým a středním podnikům).

 • Provozování inovační infrastruktury.

 • Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

 • Výstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Kdo může žádat o podporu?

 • podnikatelské subjekty

 • výzkumné organizace

 • vysoké školy

 • municipality

 • obce

 • kraje

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 21. 3. 2019

 • Příjem žádostí: 29. 3. – 30. 6. 2019


Měli byste zájem o dotaci ? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...