Vyhlášení výzvy: Poradenství – Služby pro MSP

07.06.2019

Blíží se vyhlášení první výzvy v programu Poradenství – služby pro malé a střední podniky. Získejte dotaci až 50 % a zvyšte konkurenceschopnost vaší firmy!

Programu Poradenství se zaměřuje na poskytování poradenských služeb začínajícím malým a středním podnikům ze strany provozovatelů inovační infrastruktury.

Kdo jsou poskytovatelé inovační infrastruktury?

Podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.

Na co lze získat podporu?

Podpora se zaměřuje zejména na oblast výroby, stavebnictví, obchodu a služeb. POZOR! Podporovány nebudou poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby (běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama).

Kdo může žádat o dotaci?

Příjemcem dotace mohou být provozovatelé inovační infrastruktury: podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra působící v regionech Česka. Příjemci podporovaných poradenských služeb a služeb pro MSP mohou být podnikatelské subjekty (malé a střední podniky).

Kolik můžete získat?

  • Forma podpory: dotace

Dotace pro jeden projekt provozovatele inovační infrastruktury na poskytování cenově zvýhodněných poradenských služeb pro malé a střední podniky (MSP) je min. 5 mil. Kč a max. 20 mil. Kč.

  • Forma podpory (pro příjemce služeb): cenově zvýhodněné poradenské služby

Cenově zvýhodněné poradenské služby a služby pro MSP mohu být poskytovány maximálně do výše 0,5 mil. Kč na jeden projekt žadatele.

Intenzita podpory poradenských služeb pro MSP nesmí přesáhnout 50 % způsobilých výdajů, jinými slovy příjemce služby (MSP) zaplatí 50 % ceny služby z vlastních zdrojů příslušnému poskytovateli služeb.

Územní specifikace

Projekty mohou být realizovány na území Česka, mimo hl. m. Praha.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 28. 6. 2019

  • Zahájení příjmu žádostí: 15. 7. 2019

  • Ukončení příjmu žádosti: 15. 11. 2019


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...