Dotace na preventivní protipovodňová opatření

27.03.2020

Státní podniky a příspěvkové organizace mohou žádat o dotaci až 85 %.

Již 1. dubna 2020 bude vyhlášena výzva č. 147 z OP Životní prostředí, která nepřímo naváže na 6. dubna končící výzvu č. 145. Alokace připravované výzvy činí aktuálně 100 mil. Kč. Finanční podporu lze získat jak na samotnou analýzu odtokových poměrů, tak i na následné budování či rozšiřování varovných systémů. Příjem žádostí startuje také již 1. dubna 2020!

Na co lze získat podporu?

Ve výzvě budou podpořeny dva typy aktivit:

  • Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření (podpořeny budou projekty věnující se zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni, které mohou zahrnovat například aktualizaci vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a povodňového nebezpečí atp.)
  • Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a vý­straž­ných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány (podpořeny budou projekty věnující se budování a modernizaci systému předpovědní povodňové služby včetně budování a modernizace měřicích stanic, dále ty věnující se budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, a v neposlední řadě ty věnující se tvorbě digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdíle­ných databází.)

Kdo může žádat o dotaci?

Státní podniky a příspěvkové organizace

Kolik můžete získat?

Celkové způsobilé výdaje projektu mohou dosahovat až 50 mil. EUR. Výše podpory se liší v závislosti na zvoleném typu opatření a může dosahovat maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů s výjimkou opatření budování varovných systémů, kde bude poskytována podpora 70 % z celkových způsobilých výdajů.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 4. 2020
  • Příjem žádostí: 1. 4.-30. 9. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...