Vyhlášení výzvy: Nízkouhlíkové technologie 3

19.05.2020

Dotační příležitost pro podnikatele v oblasti nízkouhlíkových technologií.

Na začátek července je připravena v pořadí šestá výzva Programu podpory Nízkouhlíkové technologie. Jedná se o ideální příležitost pro podniky, které by chtěly zavést inovativní technologii v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů. Tentokrát směřuje výzva pouze k podpoře aktivity: Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě.

Na co lze získat podporu?

Dotaci lze získat na pořízení technologií na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. Mezi způsobilé výdaje se řadí dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek (ten však pouze pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého hmotného majetku).

Kdo může žádat o dotaci?

Malé, střední a velké podniky. Žadatelem mohou být i podniky vlastněné až z 100 % veřejným sektorem.

Jaká je alokace a kolik můžete získat?

Na výzvu je alokováno 100 mil. Kč. V minulé výzvě výše podpory odpovídala rozdílu mezi způsobilými náklady a provozním ziskem z investice. Minimální výše dotace byla stanovena na 500 tis. Kč a maximální výše na 35 mil. Kč. (Bude aktualizováno po vyhlášení výzvy)

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 1. 7. 2020 (AKTUALIZOVÁNO)
  • Příjem žádostí: 15. 7.-18. 12. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...