Posunutí vyhlášení výzvy: Energetické úspory ve veřejných budovách

17.04.2019

Plánovaná výzva věnující se snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie byla posunuta na začátek května 2019. Využijte času navíc a pusťte se do přípravy vlastního projektu.

Zateplete obvodový plášť budovy, vyměňte či renovujte otvorové výplně, zaveďte systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, nainstalujte fotovoltaický systém nebo solárně-termický kolektor. Využijte výzvu: Energetické úspory ve veřejných budovách. Příjem žádostí bude otevřen 2. 5. 2019.

Můžete žádat o dotaci až 55 %.

Co je cílem výzvy?

Snížit konečnou spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie skrze využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Na výzvu jsou alokováno celých 2,5 mld. korunu a podpora bude poskytována především na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je též následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení (zejména zdrojů tepla a regulačních systémů).

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva

Na co lze získat podporu?

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • Zateplení obvodového pláště budovy

  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní

  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění)

  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo

  • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

  • Instalace fotovoltaického systému

  • Instalace solárně-termických kolektorů

 

NEBO

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...