Posunutí vyhlášení výzvy: Energetické úspory ve veřejných budovách

17. 4. 2019

Plánovaná výzva věnující se snižování energetické náročnosti veřejných budov a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie byla posunuta na začátek května 2019. Využijte času navíc a pusťte se do přípravy vlastního projektu.

Posunutí vyhlášení výzvy: Energetické úspory ve veřejných budovách

Zateplete obvodový plášť budovy, vyměňte či renovujte otvorové výplně, zaveďte systém nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, nainstalujte fotovoltaický systém nebo solárně-termický kolektor. Využijte výzvu: Energetické úspory ve veřejných budovách. Příjem žádostí bude otevřen 2. 5. 2019.

Můžete žádat o dotaci až 55 %.

Co je cílem výzvy?

Snížit konečnou spotřebu energie a spotřebu neobnovitelné primární energie skrze využití lokálních obnovitelných zdrojů ve veřejných budovách. Na výzvu jsou alokováno celých 2,5 mld. korunu a podpora bude poskytována především na opatření s delší ekonomickou návratností. Klíčová je též následná péče o správné vytápění objektů a renovace souvisejících technologických zařízení (zejména zdrojů tepla a regulačních systémů).

Kdo může žádat o dotaci?

Kraje, obce a města, svazky obcí, městské části hl. m. Prahy, organizační složky státu, státní organizace, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy, obchodní společnosti a družstva

Na co lze získat podporu?

Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • Zateplení obvodového pláště budovy

  • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní

  • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění)

  • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

  • Realizace systémů využívajících odpadní teplo

  • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn

  • Instalace fotovoltaického systému

  • Instalace solárně-termických kolektorů

 

NEBO

Samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje, instalace solárně-termických kolektorů a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, kde veřejná budova splňuje určitou energetickou náročnost a v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací zároveň nesplňuje požadavky na zajištění dostatečné výměny vzduchu.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup