Vyhlášení výzvy - zvýšení podílu využití odpadů

03.08.2018

1. sprna došlo k vyhlášení výzvy zaměřující se na zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Vyhlášení výzvy: Zvýšení podílu využití odpadů

Cílem výzvy je podpora takových způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin. Dále se zaměřuje na přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady vedoucí ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu. V neposlední řadě výzva cílí na rozvoj odděleného sběru odpadů, systému odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systému.

Mezi podporované aktivity se řadí výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů; pro materiálové využití odpadů; na energetické využití odpadů; a pro nakládání s nebezpečnými odpady.

Dotace je poskytována maximálně do výše 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Příjemci podpory: kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu, podnikatelské subjekty

Místo realizace: celé Česko

Příjem žádostí: 3. 9. 2018 – 3. 12. 2018

Alokace: 800 mil. Kč


Zaujala Vás plánovaná výzva? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na našeho dotačního specialistu Čestmíra Hrdinku (email: hrdinka@naviga4.cz, tel.: 720 976648)

Odesílání...