Vyhlášení veřejné soutěže – Program ZÉTA

12.09.2018

Dnes byla vyhlášena již druhá veřejná soutěž programu ZÉTA.

Jaké jsou cíle projektu?

Cílem programu ZÉTA je zapojení studentek/studentů a mladých výzkumných pracovnic/pracovníků do výzkumné a vývojové činnosti směřující k využití výsledků v praxi, zvýšení zájmu studentů a mladých výzkumných pracovníků o projekty s konkrétním praktickým dopadem a podpora takových projektů v akademické sféře obecně s propojením na hospodářskou sféru.

Dále se program zaměřuje také na podporu vyrovnávání příležitostí mladých výzkumných pracovníků (žen a mužů) při řešení projektů aplikovaného výzkumu financovaných tímto programem.

Kdo může být uchazečem projektu?

Výzkumné organizace: řešící projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky, které prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Podniky: právnické osoby či podnikající fyzické osoby vykonávající hospodářskou činnost, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

Hlavním uchazečem může být jak výzkumná organizace, tak i podnik.

Důležitá čísla a data

Celková finanční alokace na 2. veřejnou soutěž: 425 mil. Kč

Maximální částka podpory na jeden projekt: 10 mil. Kč

Maximální intenzita (míra) podpory: 85 %

Začátek soutěžní lhůty: 13. 9. 2018

Konec soutěžní lhůty: 25. 10. 2018


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...