Vyhlášení veřejné soutěže – Program TRIO

29.08.2018

3. září dojde k vyhlášení 4. veřejné soutěže programu TRIO s navýšenou alokací z 3,7 na 6,1 mld. korun.

Vláda schválila změny a navýšila alokaci v programu. Na čtvrtou veřejnou soutěž by mělo být k dispozici kolem 1,65 mld. Kč. Došlo také k prodloužení programu až do konce roku 2022.

Program cílí na podporu aktivit v průmyslovém výzkumu a experimentálním vývoji, které budou využívat a dále rozvíjet potenciál v oblasti klíčových technologií (tzv. KETs neboli Key Enabling Technologies). Jedná se o technologie náročné na znalosti a kvalifikovanou pracovní sílu, které vyžadují výrazný podíl výzkumných aktivit a mají rychlé inovační cykly.

V Programu budou podpořeny projekty zaměřené zejména na:

  • Fotoniku
  • Mikro- a nanoelektroniku
  • Nanotechnologie
  • Průmyslové biotechnologie
  • Pokročilé materiály
  • Pokročilé výrobní technologie

 

Plnou verzi zadávací dokumentace najdete na webových stránkách MPO od 3. 9. 2018.

Pro aktuální soutěž bude provedeno několik změn, jejich výčet najdete zde.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...