Veřejná soutěž programu TREND - Technologičtí lídři

01.04.2020

Blíží se vyhlášení 3. veřejné soutěže na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Získejte dotaci až 70 %.

29. dubna byl měla být vyhlášena v pořadí již 3. veřejná soutěž Programu TREND Technologické agentury ČR. Tentokrát se veřejná soutěž vyhlašuje v podprogramu 1 – „Technologičtí lídři“ a je na ní alokována 1 mld. Kč. Cílem podpory je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, zejména rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Podpořené projekty musejí vést k některému z povolených druhů výsledků: užitný nebo průmyslový vzor, prototyp a funkční vzorek, software nebo poloprovoz a ověřená technologie. Pouze v kombinaci s některým z výše uvedených budou akceptovány ještě tyto výsledky: patent a metodika.

O přesných detailech veřejné soutěže vás budeme informovat až bude vyhlášena!

Kdo může žádat o podporu?

Podniky (v roli hlavního uchazeče i jako další účastník), výzkumné organizace (pouze ale jako další účastníci). Hlavní uchazeč musí zároveň prokázat min. dvouletou účetní historii.

Kolik můžete získat?

Maximální částka podpory na jeden projekt je stanovena na 40 mil. Kč. Míra podpory může dosahovat až 70 %.

Na co lze získat podporu?

Mezi uznatelné nákladové položky se řadí osobní náklady (uznatelné včetně stipendií), subdodávky (uznatelné do výše 20 % za celou dobu projektu), nepřímé náklady a ostatní přímé náklady.

Důležitá data

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 29. 4. 2020
  • Soutěžní lhůta: 30. 4.-17. 6. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...