Vyhlášení veřejné soutěže – Program THÉTA

11.09.2018

17. 10. 2018 bude vyhlášena již druhá veřejná soutěž programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu.

Jaké je zaměření programu?

Podpora projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel Česka. Program by měl vést k tomu, že veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu budou přinášet ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Cílem programu je naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Toho bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky.

K jakým došlo změnám?

Aplikační garanti – Pro podprogram 2 a podprogram 3 platí, že v případě, že bude uchazečem podnik, musí být interním aplikačním garantem a musí být součástí konsorcia.

Nepřímé náklady bude možné vykazovat buď metodou full cost nebo metodou flat rate do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Aktualizace prioritních výzkumných cílů v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy.

Informační seminář

Technologická agentura ČR bude po vyhlášení 2. veřejné soutěže opět pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou zveřejněny na stránkách TA ČR.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...