Vyhlášení veřejné soutěže – Program THÉTA

11. 9. 2018

17. 10. 2018 bude vyhlášena již druhá veřejná soutěž programu THÉTA na podporu aplikovaného výzkumu.

Vyhlášení veřejné soutěže – Program THÉTA

Jaké je zaměření programu?

Podpora projektů jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel Česka. Program by měl vést k tomu, že veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu budou přinášet ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace. Cílem programu je naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Toho bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky.

K jakým došlo změnám?

Aplikační garanti – Pro podprogram 2 a podprogram 3 platí, že v případě, že bude uchazečem podnik, musí být interním aplikačním garantem a musí být součástí konsorcia.

Nepřímé náklady bude možné vykazovat buď metodou full cost nebo metodou flat rate do výše 20 % ze součtu skutečně vykázaných osobních nákladů a ostatních přímých nákladů příjemce v příslušném roce.

Aktualizace prioritních výzkumných cílů v rámci diskuze s vybranými subjekty státní správy.

Informační seminář

Technologická agentura ČR bude po vyhlášení 2. veřejné soutěže opět pořádat informační seminář. Termín a místo konání budou zveřejněny na stránkách TA ČR.


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.