Novinka: Úspory energie v turistických zařízeních

24.07.2019

Byla vyhlášena 5. výzva z programu Úspory energie. Tentokrát přináší nové příležitosti pro turistická zařízení jako jsou hotely, lázně či třeba restaurace.

16. 7. 2019 byla vyhlášena v pořadí 5. výzva z programu Úspory energie, která již tradičně směřuje k podpoře projektů věnujících se úspoře energií v podnicích.

Tentokrát mají nicméně jedinečnou možnost získat finanční podporu také turistická zařízení (hotely, lázně, restaurace atd.).

V komerčních turistických zařízeních bude podporována modernizace gastro provozů. Podpořena bude ale pouze modernizace spotřebičů, které nejsou určené pro domácí použití. V případě chladicí techniky je nutné použití ekologických chladiv.

O dotaci budou moci žádat i podnikatelé ze sektoru dopravy a bytová družstva, pouze ale ve chvíli, kdy k realizaci opatření dojde na jejich administrativních a provozních budovách.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé, střední a velké podniky

Na co lze získat dotaci?

 1. modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů
 2. zavádění a modernizace systémů měření a regulace např. opatření HW a sítě včetně příslušného SW související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 3. modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 4. modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 5. realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 6. využití odpadní energie ve výrobních procesech
 7. snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů mimo opatření vyjmenované v bodě 3.2 d) výzvy
 8. instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)
 9. instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie, nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky
 10. instalace akumulace elektrické energie

Kolik můžete získat?

Alokace výzvy je 6 mld. Kč. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 15 mil. EUR.

Míra podpory u projektu:

 • malý podnik – do 50 % ZV
 • střední podnik – do 40 % ZV
 • velký podnik – do 30 % ZV

Míra podpory na výdaje na zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a výdaje na zpracování výběrového řízení:

 • malý podnik – do 50 % ZV
 • střední podnik – do 40 % ZV
 • velký podnik – do 30 % ZV

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 16. 7. 2019
 • Příjem žádostí: 16. 9. 2019-30. 4. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...