The Country for the Future: Inovace v praxi

08.02.2021

Inovace v praxi. Dotace až 50 % pro malé a střední podniky.

Na konci ledna byla vyhlášena v pořadí třetí veřejná soutěž programu The Country for the Future s podtitulem Inovace do praxe. Malé a střední podniky z celého Česka mají šanci získat dotaci až 50 % na inovace produktu, postupů či organizace.

Na co lze získat dotaci?

Dotaci lze získat na tyto projektové záměry:

 • Inovace produktu
 • Inovace postupů
 • Organizační inovace
 • Kombinace předchozích typů inovace, pokud tvoří smysluplný celek

Způsobilé výdaje pro inovace v malých a středních podnicích:

 • Náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • Náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

Uznatelné položky v rámci způsobilých výdajů pro inovaci postupu a organizační inovaci:

 • Osobní náklady
 • Odpisy za nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty
 • Ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly přímo v důsledku provádění projektu
 • Režijní náklady (25 % z výše uvedených nákladů)

Uznatelné položky pro všechny typy inovací (v režimu de minimis):

 • Neinvestiční náklady související s řešením projektu mimo výše uvedených – pouze v režimu de minimis
 • Pořízení dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku (investice) – pouze v režimu de minimis

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky, které se prokážou odbornou a ekonomickou způsobilostí k řešení projektu.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je stanovena na 50 % bez ohledu na velikost podniku. Maximální výše dotace je 25 mil. Kč. Na výdaje v režimu de minimis lze získat podporu ve výši max. 200 tis. EUR, případně do výše zbývající částky tohoto limitu pro žádající IČ.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 28. 1. 2021
 • Příjem žádostí: 29. 1. 2021 – 31. 3. 2021
Odesílání...