Vyhlášení výzvy: Technologie 2

13.08.2019

Získejte dotaci až 45 % na nákup nového technologického zařízení a vybavení. Byla vyhlášena nová výzva v Programu Technologie. 

22. 7. 2019 byla vyhlášena desátá výzva Programu Technologie směřující k podpoře růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Od poloviny října tak budete moci žádat o dotaci až 45 % na nákup nového technologického zařízení a vybavení spojeného s digitální transformací Vaší společnosti.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Na co lze získat dotaci?

Podporovány budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.

V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci realizace předkládaného projektu.

Mezi způsobilé výdaje se řadí dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – řadí se sem výdaje na pořízení výrobních a nevýrobních technologií, zařízení a provozních souborů; výdaje na pořízení hardwarového vybavení a lokálních sítí včetně souvisejícího software; výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek – jedná se o náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu.

Kolik můžete získat?

Míra podpory je max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 40 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 22. 7. 2019

  • Příjem žádostí: 23. 9.-16. 12. 2019


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...