TREND a DOPRAVA 2020

30.04.2020

Dotace podporující rozvoj technologických lídrů a udržitelné dopravy.

V minulých dnech byly vyhlášeny dvě veřejné soutěže od TA ČR. Nenechte si ujít možnost získat finanční podporu v oblasti aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. 

TREND

3. veřejná soutěž Programu TREND se zaměřuje pouze na podprogram 1 – Technologičtí lídři. Cílem podpory je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, zejména rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Podpořené projekty musejí vést k některému z povolených druhů výsledků: užitný nebo průmyslový vzor, prototyp a funkční vzorek, software nebo poloprovoz a ověřená technologie. Pouze v kombinaci s některým z výše uvedených budou akceptovány ještě tyto výsledky: patent a metodika.

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat podniky (v roli hlavního uchazeče i jako další účastník) a výzkumné organizace (pouze ale jako další účastníci). Hlavní uchazeč musí zároveň prokázat min. dvouletou účetní historii.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory může dosahovat 70 %. Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 40 mil. Kč.

Důležitá data:

  • Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2020
  • Zahájení příjmu žádostí: 30. 4. 2020
  • Ukončení příjmu žádostí: 17. 6. 2020

DOPRAVA 2020

2. veřejná soutěž se zaměřuje na projekty aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jejichž výstupy musí mít potenciál pro další uplatnění do praxe a každý návrh projektu musí naplnit jeden ze specifických cílů programu:

  • Udržitelná doprava;
  • Bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura;
  • Přístupná a interoperabilní doprava nebo
  • Automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy.

Specifický důraz se v této veřejné soutěži klade na posílení spolupráce výzkumného, akademického a soukromého sektoru a vytvoření vhodných podmínek pro komercializaci výstupů/výsledků výzkumu a jejich využití pro potřeby společnosti. Vítány jsou také návrhy projektů zaměřené na témata týkající se zvládání mimořádných událostí, jako je například současná pandemie COVID-19.

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat podniky, výzkumné organizace, organizační složky státu a územní samosprávné celky.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory na jeden projekt je až 80 % dle typu subjektu a kategorie činnosti. Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 50 mil. Kč.

Důležitá data:

  • Vyhlášení výzvy: duben 2020
  • Zahájení příjmu žádostí: 19. 4. 2020
  • Ukončení příjmu žádostí: 10. 6. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...