TAČR: TREND

22.02.2021

Pusťte se ve svém podniku do rozvoje průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucího k novým prototypům, funkčním vzorkům či třeba softwaru. Dotace je 80 %!

Podniky společně s výzkumnými organizacemi mají možnost získat dotaci až 80 %. Blíží se zahájení příjmu žádostí ve 4. veřejné soutěži programu TREND, který se zaměřuje na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Tentokrát je soutěž vyhlašována v podprogramu 2 – Nováčci.

Na co lze získat dotaci?

Mezi uznatelné položky se řadí osobní náklady včetně stipendií, výdaje na subdodávky (do 20 % za celou dobu projektu), nepřímé náklady a ostatní přímé náklady. Samotné projekty musejí vést k některým z povolených druhů výsledků. Jedná se o: užitný nebo průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek, software, poloprovoz, ověřená technologie. Pouze v kombinaci s některým z výše jmenovaných budou akceptovány ještě tyto výsledky: patent, metodika.

Bonifikaci v hodnotícím procesu dostanou projekty, které se budou zaměřovat na průmysl 4.0, automotive, technologie 5G, řešení ve strukturálně postiženém regionu, snížení zdravotních hrozeb typu onemocnění COVID-19 a jejich dopadů.

Kdo může žádat o dotaci?

Podniky (jako hlavní uchazeč i jako další účastník) a výzkumné organizace (pouze jako další účastník). POZOR, jelikož se tato veřejná soutěž zaměřuje na „Nováčky“, hlavním uchazečem může být pouze podnik, který v posledních 5 letech nečerpal přímou a nepřímou podporu na VaV v úhrnu více než 1 mil. Kč. Hlavní uchazeč zároveň může podat maximálně jeden návrh projektu!

Kolik můžete získat?

Maximální částka podpory na projekt je 15 mil. Kč. Maximální intenzita podpory na projekt je 80 %. Na veřejnou soutěž je alokováno celkem 180 mil. Kč.

Důležitá data

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 10. 3. 2021
  • Příjem žádostí: 11. 3.-28. 4. 2021

Náš tým 

Odesílání...