TA ČR: TREND

22.05.2019

15. 5. 2019 byla vyhlášena první veřejná soutěž nového programu TREND. Příjem žádostí již byl spuštěn!

V rámci veřejné soutěže v Podprogramu 1 - “Technologičtí lídři” budou podpořeny projekty zaměřující se na tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu. Projekt se zároveň musí hlásit k minimálně jedné oblasti klíčových technologií, kterými jsou:

Výrobní technologie

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie

 • Mikro- a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie

 • Zabezpečení a konektivita

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat podniky a výzkumné organizace.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory je stanovena na 25-90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti. Celkem za projekt však může být míra podpory max. 70 %. Max. výše podpory na jeden projekt je stanovena na 70 mil. Kč.

Důležitá data:

 • Vyhlášení 1. veřejné soutěže: 15. 5. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 16. 5. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 11. 7. 2019

Více o první veřejné soutěži najdete zde.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...