TA ČR: TREND

22. 5. 2019

15. 5. 2019 byla vyhlášena první veřejná soutěž nového programu TREND. Příjem žádostí již byl spuštěn!

TA ČR: TREND

V rámci veřejné soutěže v Podprogramu 1 - “Technologičtí lídři” budou podpořeny projekty zaměřující se na tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost (zejména pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků či služeb), a to za prvé u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami, za druhé u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.

Uchazeči si musí vybrat jeden hlavní a nejvýše dva vedlejší cíle, k jejichž naplnění nejvíce přispěje úspěšné vyřešení projektu. Projekt se zároveň musí hlásit k minimálně jedné oblasti klíčových technologií, kterými jsou:

Výrobní technologie

 • Pokročilé výrobní technologie
 • Pokročilé materiály
 • Nanotechnologie
 • Průmyslové biotechnologie

Digitální technologie

 • Mikro- a nanoelektronika
 • Fotonika
 • Umělá inteligence

Kybernetické technologie

 • Zabezpečení a konektivita

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat podniky a výzkumné organizace.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory je stanovena na 25-90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti. Celkem za projekt však může být míra podpory max. 70 %. Max. výše podpory na jeden projekt je stanovena na 70 mil. Kč.

Důležitá data:

 • Vyhlášení 1. veřejné soutěže: 15. 5. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 16. 5. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 11. 7. 2019

Více o první veřejné soutěži najdete zde.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Kontakt

Neplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstupNeplatný vstup