TA ČR: Prostředí pro život 1

15.05.2019

12. června 2019 bude vyhlášena první veřejná soutěž v novém programu Prostředí pro život. Získejte podporu až 100 % na výzkum či vývoj v oblasti životního prostředí.

Program se zaměřuje na podporu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí. S ohledem na stav a vývoj životního prostředí a relevantní politiky se orientuje na tyto hlavní priority: klima, ochrana ovzduší, odpad, ochrana vody a půdy, biodiverzita a environmentálně příznivá společnost.

Program je členěn na 3 podprogramy:

 • Podprogram 1 - podpora projektů ve veřejném zájmu

 • Podprogram 2 - nové postupy, environmentální technologie a ekoinovace s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi

 • Podprogram 3 - podporu časově a znalostně náročnějších řešení založených na dlouhodobějším sledování společenských, přírodních a klimatických změn

Kdo může žádat o dotaci?

O dotaci mohou žádat podniky, výzkumné organizace, fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva.

Jaká je výše dotace?

Míra podpory je stanovena v rozmezí 25-90 % dle typu subjektu a kategorie činnosti. Celkem za projekt může být míra podpory max. 100 % v podprogramu 1 a 3 a max. 90 % v podprogramu 2.

Důležitá data:

 • Vyhlášení 1. veřejné soutěže: 12. 6. 2019
 • Zahájení příjmu žádostí: 13. 6. 2019
 • Ukončení příjmu žádostí: 19. 9. 2019

!POZOR! V 1. veřejné soutěži bude možné podávat projekty pouze v podprogramu 1 a 2.

Podprogram 1

 • Alokace 1. veřejné soutěže 152 mil. Kč
 • Intenzita podpory až 100 %
 • Max. výše podpory na jeden projekt je stanovena na 20 mil. Kč

Podprogram 2

 • Alokace 1. veřejné soutěže 277 mil. Kč
 • Intenzita podpory až 90 %
 • Max. výše podpory na jeden projekt je stanovena na 30 mil. Kč

Více informací o programu najdete zde. Neváhejte se obrátit i naše dotační experty. V této oblasti zejména na Pavlu Rudovou: rudova@naviga4.cz

Odesílání...