TAČR – Veřejné soutěže v roce 2019

04.02.2019

Zjistěte, jaké veřejné soutěže Technologické agentury ČR (TA ČR) vás čekají v letošním roce. Opět je z čeho vybírat.

První veřejné soutěže letošního roku by měly být vyhlášeny během února. Původně na leden plánovaná šestá veřejná soutěž programu EPSILON byla ještě koncem roku 2018 zrušena. Nově by ale měla být ve druhém čtvrtletí vyhlášena první veřejná soutěž programu TREND, který představuje resortní program Ministerstva průmyslu a obchodu. Implementaci bude mít na starosti právě TA ČR. Hlavním cílem programu bude zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, jenž výzkum a vývoj již realizují, ale i těch, které s těmito aktivitami teprve začínají. Podporovány budou například nové digitální technologie zvyšující míru automatizace a robotizace. Celkové výdaje programu na osm let dosahují 15 mld. korun (z čehož 10 mld. korun bude čerpáno ze státního rozpočtu).

TA ČR bude mít na starosti i implementaci programu Prostředí pro život, který je zaměřen na nejpokročilejší enviromentální technologie. Program byl připraven Ministerstvem životního prostředí a rozpočet na devět let činí 5 mld. korun. Ministerstvo tak reaguje na nutnost řešit národní priority ve zkvalitnění životního prostředí. Reflektuje také potřeby spojené s klimatickými problémy, ochranou ovzduší, půdy a vody či odpadovým hospodářstvím.

Přehled veškerých plánovaných veřejných soutěží najdete v tabulce níže.

tacr harmonogram 2019


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty. 

Odesílání...