TAČR: ÉTA a Prostředí pro život

19.08.2020

Získejte dotaci v oblasti společenskovědního a humanitního či průmyslového výzkumu.

Během září by měly být vyhlášeny hned dvě veřejné soutěže od Technologické agentury ČR. Konkrétně se jedná o program ÉTA a program Prostředí pro život (od Ministerstva pro životní prostředí). ÉTA směřuje k podpoře aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Prostředí pro život se naproti tomu zaměřuje na podporu průmyslového výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

ÉTA

Na co lze získat podporu?

V 5. veřejné soutěži budou podpořeny projekty podávající řešení založené na nových nebo inovovaných výrobcích, postupech, procesech, službách, nových zkušenostech nebo změnách v chování a postojích, jejichž záměrem jsou pozitivní kulturní, sociální nebo ekonomické dopady.

Mezi možné výstupy a výsledky projektů se řadí: průmyslový či užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, léčebný postup, patent, software, odborná kniha, výstava, workshop atp.

Kolik můžete získat?

Předpokládaná alokace na připravovanou veřejnou soutěž je 250 mil. Kč. Míra podpory může dosahovat až 80 %.  Maximální výše podpory na jeden projekt je stanovena na 8 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Podniky a výzkumné organizace. Jedná se o program, u kterého je nutné mít aplikačního garanta.

Důležitá data:

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 2. 9. 2020
  • Soutěžní lhůta: 3. 9.-15. 10. 2020

Prostředí pro život

Na co lze získat podporu?

Budou se podávat projekty pouze do podprogramu 3 - Dlouhodobé environmentální a klimatické pesrpektivy. Podpořeny budou takové, které se věnují podpoře systémových a komplexních řešení ve výzkumném tématu č.7 – socioekonomický výzkum.

Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady a stipendia.

Kolik můžete získat?

Celková alokace na veřejnou soutěž činí 125 mil Kč. Míra podpory může dosahovat až 90 %. Maximální výše podpory na jeden projekt bude ještě upřesněna.

Kdo může žádat o dotaci?

Podniky (pouze jako další účastník), výzkumné organizace (jako hlavní uchazeč či další účastník), organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace (pouze jako další účastník)

Důležitá data:

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 9. 9. 2020
  • Soutěžní lhůta: 10. 9.-28. 10. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...