TA ČR: Prostředí pro život 3

12.05.2021

Dotace až 85 % pro výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu na projekty přispívající ke zkvalitnění fungování veřejné správy v oblasti životního prostředí.

Na konci dubna byla otevřena veřejná soutěž v programu Prostředí pro život Technologické agentury ČR. Připravte si vlastní projekt a realizujte operativní výzkum ve veřejném zájmu!

Na co lze získat podporu?

Dotaci lze získat na projekty přispívající ke zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulace v oblasti životního prostředí. Podpořeny budou projekty výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu zaměřující se na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady (v oblasti eGovernmentu, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu, plnění a kontrolu strategických a koncepčních dokumentů.

Projekty by se měly věnovat následujícím tématům:

 • zvýšení efektivity využívání zdrojů a snížení znečištění životního prostředí;
 • omezení rizik plynoucích z nedostatečné, případně extenzivní ochrany životního prostředí,
 • nedostatečné adaptace na změnu klimatu a její důsledky;
 • zvyšování kvality života obyvatel ČR, zavádění prevence znečištění životního prostředí místo
 • likvidace důsledků znečištění.

Mezi způsobilé výdaje se řadí: osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady, nepřímé náklady. Pozor, v této veřejné soutěži nepatří mezi způsobilé kategorie nákladů investice!

Podporované druhy výsledků: patent, prototyp, funkční vzorek, software, metodika, poloprovoz, ověřená technologie, specializovaná veřejná databáze, odborná kniha…

Kdo může žádat o dotaci?

Výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu

Kolik můžete získat?

Míra podpory na jeden projekt je až 85 %. Maximální intenzita podpory se vždy liší v závislosti na typu uchazeče, charakteru činnosti a splnění podmínek účinné spolupráce:

 • Malý podnik
  • Průmyslový výzkum – 70-80 %
  • Experimentální vývoj – 45-60 %
 • Střední podnik
  • Průmyslový výzkum – 60-75 %
  • Experimentální vývoj – 35-50 %
 • Velký podnik
  • Průmyslový výzkum – 50-65 %
  • Experimentální vývoj – 25-40 %
 • Výzkumná organizace – 100 %
 • Ostatní - 100 %

Maximální výše podpory na jeden projekt je 10 mil. Kč.

Důležitá data

 • Vyhlášení výzvy: 29. 4. 2021
 • Příjem žádostí: 29. 4. 2021 – 30. 6. 2021
Odesílání...