TA ČR: Prostředí pro život 2

12.05.2020

Dotační příležitost pro výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu. Získejte podporu až 85 %!

V minulých dnech jsme vás informovali o dvou veřejných soutěžích připravovaných TA ČR. Dnes k nim přidáme ještě jednu. Jedná se o v pořadí 3. veřejnou soutěž z programu Prostředí pro život, která by měla být vyhlášena 20. května 2020. Tentokrát půjde podpora pouze k aktivitám z Podprogramu 1 nesoucí podtitul „Výzkum ve veřejném zájmu“. Využijte příležitost a získejte dotaci na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj a inovace v oblasti životního prostředí!

Kdo může žádat o dotaci?

Výzkumné organizace, podniky a organizační složky státu

Kolik můžete získat?

Maximální intenzita podpory na jeden projekt je 85 %. Maximální částka podpory na projekt může dosahovat až 12 mil. Kč.

Na co lze získat podporu?

Podpora ve výzvě z Podprogramu 1 směřuje k projektům věnujícím se výzkumu ve veřejném zájmu. Podpořeny budou projekty s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky jsou využitelné ve veřejné správě (eGovernment, digitalizace, optimalizace regulace, snižování administrativní zátěže) a pro tvorbu strategických a koncepčních dokumentů. Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady, subdodávky (do 20 %), nepřímé náklady a osobní přímé náklady. Projekty musejí vést k některému z předem stanovených druhů výsledků, jako například: patent, prototyp, funkční vzorek, software, metodika, specializovaná mapa, výzkumná zpráva, kapitola v odborné knize atp.

Důležitá data

  • Vyhlášení veřejné soutěže: 20. 5. 2020
  • Soutěžní lhůta: 21. 5. – 22. 7. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...