Vyhlášení veřejné soutěže: TREND Nováčci

01.11.2019

Vyhlášení 2. veřejné soutěže programu TREND je za rohem. Podniky a výzkumné organizace mohou získat dotaci až 80 %.

Na začátek prosince je plánováno vyhlášení druhé veřejné soutěže v programu TREND, konkrétně potom v podprogramu 2 – Nováčci, který se zaměřuje především na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit podniků ve spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Na veřejnou soutěž je vyčleněno 120 mil. korun a předpokládá se proto podpoření zhruba 15 až 20 projektů.

Kdo může žádat o dotaci?

Podniky a výzkumné organizace

Nováček je definován jako: subjekt, který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 mil. Kč.

Kolik můžete získat?

Míra podpory se pohybuje v rozmezí 25 až 90 % vždy v závislosti na typu subjektu a kategorii činnosti. Celkem může být za projekt míra podpory max. 80 %. Maximální výše podpory na projekt je stanovena na 20 mil. Kč.

Na co lze dotaci využít?

Mezi způsobilé výdaje se řadí osobní náklady, náklady na subdodávky, ostatní přímé náklady (ochrana práv duševního vlastnictví, opravy a údržby…), stipendia a nepřímé náklady.

Každý projekt musí vést k alespoň jednomu z těchto druhů výsledků: užitný či průmyslový vzor, prototyp či funkční vzorek, software, poloprovoz či ověřená technologie, patent (vždy pouze v kombinaci), metodika (také nesmí být jediným druhem výsledku – pouze v kombinaci).

Zároveň se projekt musí hlásit k minimálně jedné oblasti klíčových technologií (KETs) v oblasti výrobních, digitálních či kybernetických technologií.

Důležitá data

  • Vyhlášení výzvy: 4. 12. 2019
  • Příjem žádostí: 5. 12. 2019 – 5. 2. 2020

Detailní informace o plánované výzvě najdete v připravené rešerši.


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...