Říjnové výzvy pro podnikatele v zemědělství

10.09.2018

Na říjen je připraveno deset výzev Programu rozvoje venkova směřujících k podpoře zemědělské činnosti.

Plánované datum zahájení příjmu žádostí je stanoveno na 9. 10. 2018 a k ukončení příjmu by mělo dojít 30. 10. 2018. Celkem je na všech deset výzev alokováno kolem 3 mld. Kč.

Nejvíce finančních prostředků je určeno na výzvu Investice do zemědělských podniků pro investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci či zlepšení jakosti produktů.

Představení vybraných výzev

Až 60 % míru podpory lze získat ve výzvě Investice do zemědělských podniků. Podporu můžete využít na stavby a technologie v živočišné výrobě nebo pro rostlinnou a školkařskou výrobu, na nákup speciálních mobilních strojů a nemovitostí či budování nádrží na zadržení srážkových vod ze střech. Více informací o výzvě najdete zde.

Využijte až 45 % dotaci na zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Finance využijte na pořízení zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobku nebo například na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci budov. Detailnější podmínky financování a příjmu podpory jsou uvedeny zde.

Držitelé lesů mohou získat příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje ve výši až 50%. Prostřednictvím výzvy Technika a technologie pro lesní hospodářství lze mimo jiné financovat stroje: pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů; ke zpracování potěžebních zbytků; pro přípravu půdy před zalesněním; pro údržbu a opravy lesních cest. Více zde


Měli byste zájem o dotaci z této oblasti? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty.

Odesílání...