Realokace z OP PIK – Vysokorychlostní internet

23.08.2018

Podpora vysokorychlostního internetu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se dlouhodobě potýká s problémy týkajícími se absorpční kapacity a dlouhodobého řešení otázky veřejné podpory.

Do současnosti v tomto specifickém cíli nedošlo k uzavření žádného právního aktu o poskytnutí podpory. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přesunu disponibilní alokace do jiných oblastí. Byl představen Plán kroků zpracovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu, jehož realizací by mělo dojít k zajištění využití alespoň části prostředků v SC 4.1 v rozsahu 250 mil. EUR. Oblasti, kam by podpora měla směřovat jsou následující:

  • 35-50 mil. EUR na identifikovaná bílá místa

  • 120-150 mil. EUR na dotace pro backhaul (i s využitím energetických a železničních sítí)

  • 35-50 mil. EUR na rozšíření finančního nástroje Expanze pro podporu malých a středních poskytovatelů internetu v rámci podpory de minimis (pro dobudování „last mile“)

  • Další možnosti jsou: podpora tvorby digitálních technických map pro veškerou pasivní infrastrukturu, voucher schéma pro obce (řešení pro venkovské oblasti)

Kam je v plánu disponibilní alokaci převést?

  • IROP - Oblasti: doprava, zdravotnictví, vzdělávání a e-government
  • OP ŽP - Oblasti: boj se suchem nebo podpora výstavby pasivních domů
  • Dále je navržena také vnitřní realokace v rámci OP PIK na podporu uhelný regionů
Odesílání...