Letní kolo výzev pro zemědělce

10.06.2020

Získejte dotaci na investice do zemědělských a potravinářských podniků.

Na letní měsíce připravilo Ministerstvo zemědělství již 10. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova. Tentokrát budou podpořeny investice do zemědělských a potravinářských podniků s cílem posílit soběstačnost citlivých sektorů. Vyhlašované výzvy reagují i na současnou situaci způsobenou pandemií Covid-19. V Pravidlech proto došlo k mírným úpravám:

 • Byla posunuta způsobilost výdajů už od 12. 3. 2020.
 • Došlo ke zjednodušení výběru projektů.
 • Došlo k posunu předkládání stavebních povolení a výběrových řízení od Žádosti o dotaci až k Žádosti o platbu.
 • Pro zajištění co nejrychlejší dostupnosti prostředků žadatelům byla umožněna platba záloh.

Jaké výzvy budou vyhlášeny?

4.1.1 Investice do zemědělských podniků

 • Alokace: 1,8 mld. Kč
 • Příklad podporovaných aktivit: ustájovací a chovatelská zařízení, skladovací kapacity na produkty rostlinné výroby, krmiva, steliva či druhotné produkty živočišné výroby, investice do nosných konstrukcí trvalých kultur, pořízení mobilních strojů, či nádrže na zadržení srážkové vody ze střech, jakožto doplňkového zdroje vody.
 • Výše dotace: 50 % (může být navýšeno o 5 % pro mladé začínající zemědělce a žadatele, kteří jsou registrováni jako osoby podnikající v ekologickém zemědělství).
 • Míra podpory: max. 60 %. Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí min. 250 tis. Kč a max. 75 mil. Kč, v případě skleníků 50 mil. Kč.

4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • Alokace: 1,6 mld. Kč
 • Příklad podporovaných aktivit: investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov a vybavení prodejen.
 • Operace se dělí na tři záměry: a) Zemědělské podniky MSP; b) Zpracovatelské podniky MSP + zemědělské podniky velké; d) Zpracovatelské podniky velké
 • Výše dotace: 50 %
 • Míra podpory: Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt činí min. 100 tis. Kč a max. 30 mil Kč u záměrů a) a b), a max. 75 mil. Kč u záměru d).

Důležitá data

 • Příjem žádostí: 14. 7. 2020 - 4. 8. 2020.

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...