Jarní kolo výzev pro zemědělce

11.02.2020

Nenechte si ujít tři výzvy směřující k podpoře zemědělské činnosti.

Na jarní měsíce jsou připraveny tři výzvy z Programu rozvoje venkova s celkovou alokací 75 mil. Kč. 

Jaké výzvy budou vyhlášeny?

Vzdělávací akce

 •  Alokace: 40 mil. Kč
 •  Podporované aktivity: Realizace vzdělávacích projektů (tj. školení, odborné vzdělávání) v oblasti zemědělství a lesnictví. Vzdělávací projekty budou moci realizovat pouze subjekty se získanou akreditací udělenou věcně příslušným odborem pro oblast vzdělávání Ministerstva zemědělství. Účelem vzdělávacích akcí je odborné vzdělávání konečných příjemců, které směřuje ke zvyšování kvalifikace pracovníků v resortu zemědělství a lesnictví. Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích projektů (školení), které odpovídají účelu podpory.
 •  Příjemce podpory: Subjekt zajišťující vzdělávací akce (musí být k této činnosti akreditovaný Ministerstvem zemědělství)

Informační akce

 •  Alokace: 15 mil. Kč
 •  Podporované aktivity: Podporována bude realizace vzdělávacích projektů (tj. informačních akcí) v oblasti zemědělství, potravinářství a lesnictví. Projekty budou realizovat pouze subjekty akreditované věcně příslušným odborem vzdělávání Ministerstva zemědělství. Informační akce by se měly zaměřit na poskytování informací a předávání zkušeností z oblastí zemědělství, potravinářství a lesnictví. Informační akce by se měly v těchto oblastech zaměřovat též na informování o možnostech využívání nových metod výroby založených na výsledcích vědy a výzkumu a dále mohou informovat o aktuálních inovačních postupech. Podporu lze poskytnout vzdělávacím subjektům na neinvestiční výdaje sloužící k zabezpečení a provádění vzdělávacích akcí
 •  Příjemce podpory: Příjemcem podpory je subjekt zajišťující informační akce akreditovaný Ministerstvem zemědělství

Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů

 •  Alokace: 18 mil. Kč
 •  Podporované aktivity: Spolupráce minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. Podpora je určena pro společné investice na realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou spolupráce může být společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého prodeje spotřebiteli (např. bedýnkový prodej). Příjemci musí mít společně uzavřenu smlouvu o spolupráci. Projektovou žádost podává jeden subjekt, který nese zodpovědnost za projekt jako celek. Operace může podpořit stávající skupinu spolupracujících subjektů při realizaci nového společného projektu. Podporovány nebudou společné aktivity, které již probíhají. 
 •  Příjemce podpory: Uskupení minimálně dvou subjektů (zemědělský podnikatel, výrobce potravin, nevládní neziskové organizace zastupující zemědělce nebo zpracovatele potravin, obce nebo svazky obcí), kteří jsou zapojeni do spolupráce, která přispívá k dosažení cílů a priorit politiky rozvoje venkova.

Důležitá data

 •  Vyhlášení výzev: 1. 2. 2020
 •  Příjem žádostí: 7. 4. 2020-28. 4. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...