Program RES+: Dotace na fotovoltaické elektrárny

21.07.2021

Je tu dotační podpora až 50 % na zavádění fotovoltaických elektráren.

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Byly zveřejněny další výzvy z Modernizačního fondu. Tentokrát byly vyhlášeny dvě výzvy v programu RES+, který se zaměřuje na nové obnovitelné zdroje v energetice. Úspěšní žadatelé mohou získat podporu ve výši až 50 % z celkových nákladů projektu na instalaci fotovoltaických elektráren. Výše podpory se odvíjí od velikosti podniku a typu instalace elektrárny.

Žadateli ve výzvách RES+ mohou být stávající i budoucí výrobci elektřiny, společenství pro OZE a také žadatelé, kteří se zapojili do předregistračních výzev. Bodové zvýhodnění pak čeká na regiony postižené útlumem uhlí (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj). 

RES+ č.1 - Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

  • Alokace: 1 mld. Kč

  • Typ výzvy: nesoutěžní průběžná

  • Příjem žádostí: 12.7.2021-15.11.2021

Více zde.

RES+ č.2 - Fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp

  • Alokace: 3,5 mld. Kč

  • Typ výzvy: soutěžní kolová

  • Příjem žádostí: 12.7.2021-29.10.2021

Více zde.

Odesílání...