Zahájení příjmu žádostí – Výzva Potenciál

01.10.2018

Ode dneška můžete předkládat žádosti v páté výzvě programu podpory Potenciál pro podnikatele, kteří se rozhodli zavést či rozšířit vlastní výzkumné a vývojové kapacity.

Z dotačního titulu lze financovat založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumuvývoje a inovací. Mezi způsobilé výdaje se řadí pořízení pozemků, nákup strojů, patenty, licence či náklady na povinnou publicitu.

O dotaci mohou žádat malé, střední a velké podniky. U velkých podniků je nicméně podmínka významného pozitivního dopadu projektu na životní prostředí a hlavním účelem projektu musí být přímá spolupráce VP a MSP na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Úspěšní žadatelé mohou získat podporu ve výši až 50 % celkových způsobilých výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše 30 mil. Kč.

Příjem žádostí bude probíhat do 15. 1. 2019.

Detailnější informace o dotačním titulu naleznete zde.

Odesílání...