Prevence vzniku odpadů

09.02.2018

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí. Plánovaná výzva tak naváže na výzvu č. 68 z minulého roku.

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí. Plánovaná výzva tak naváže na výzvu č. 68 z minulého roku.


Mezi hlavní cíle výzvy č. 68 patřilo snížení množství odpadů z výroby, příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití a podpora zavádění tzv. systému door-to-door. Podpora směřovala jak k projektům zaměřujícím se na předcházení vzniku komunálního odpadu, tak i odpadu průmyslového.

Mezi podporovanými aktivitami výzvy č. 103 lze očekávat následující:

  • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.

  • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů (včetně sběru hraček a knih). V rámci projektu bude možné podpořit přiměřený svozový prostředek.

  • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů. Jedná se o centra pro opětovné použití výrobků nebo systémy opětovného použití výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce. V rámci projektů lze pořídit přiměřenou svozovou a manipulační techniku.

  • Zavádění tzv. systému „door-to-door“ (systém předcházení vzniku domovních odpadů u občanů, tzv. ode dveří ke dveřím). Tento systém může být kombinován s projekty míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.

 

Cílovou skupinou výzvy jsou kraje, města a obce, města a pověřené obce, původci odpadu a podnikatelské subjekty.
Projekt může být realizován na celém území Česka.Celkově je na výzvu alokováno kolem 588 mil. Kč.

Plánované datum vyhlášení: 1. 3. 2018

Předpokládané datum zahájení příjmu žádostí: 3. 4. 2018

Předpokládané datum ukončení příjmu žádosti: 31. 7. 2018


Zaujala Vás plánovaná výzva? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na našeho dotačního specialistu Čestmíra Hrdinku (email: hrdinka@naviga4.cz, tel.: 720 976648)

Odesílání...