Pražský voucher je zpět!

03.08.2020

Dotace až 75 % na inovační projekty.

Po delší době je tu opět výzva Pražských voucherů. Tentokrát na inovační projekty směřující k podpoře vzniku a rozvoje mezisektorové spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru v oblasti inovací. Celková výše alokace činí 50,2 mil. Kč (z čehož jde 25,1 mil. Kč na malé vouchery a 25,1 mil. Kč na velké vouchery).

Na co lze získat podporu?

Dotace je poskytována na podporu první spolupráce konkrétních dvou partnerů, jejímž cílem je překonání bariér spolupráce na prvním společném projektu (první spoluprací se rozumí první spolupráce mezi danými partnery v posledních 6 letech před podáním Žádosti o poskytnutí voucheru).

Dále je dotace poskytována také na podporu navazující spolupráce již dříve spolupracujících partnerů, a to buď na pokračování předchozího projektu nebo na jiném projektu.

Mezi podporované aktivity se řadí nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb; vývoj softwaru a hardwaru; návrh nových systémů, technologických postupů; optimalizace procesů; měření, diagnostika, testování atp.

Kolik můžete získat?

  • Malé vouchery – 50 až 75 %, min. výše dotace 75 tis. Kč, max. výše dotace 375/250 tis. Kč.
  • Velké vouchery – až 50 %, min. výše dotace 250 tis. Kč, max. výše dotace 2 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

Malé a střední podniky

Důležitá data

  • Příjem žádostí: 24. 7.-17. 9. 2020

Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Náš tým 

Odesílání...