Vyhlášení výzvy: Pražský voucher na inovační projekty

03.09.2019

Je tu poslední šance získat voucher na inovační projekty v Praze.

Koncem září byla vyhlášena dodatečná výzva na inovační projekty v rámci projektu Pražský voucher. Malí a střední pražští podnikatelé mají poslední možnost získat finance na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Kdo může o dotaci žádat?

Malý nebo střední podnik, který je právnickou osobou. Žadatel musí mít sídlo nebo provozovnu v Praze.

Na co lze získat dotaci?

  • Na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací – ty zahrnují zejména měření, diagnostiku, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, návrhy nových systémů, unikátních konstrukčních řešení, modelování, vývoj softwaru, hardwaru, materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu či procesu, optimalizace procesů, metod, parametrů, design nových výrobků – průmyslový, produktový.
  • Na doplňkové aktivity jako jsou konzultace, poradenství pro inovace, služby v oblasti nákupu a převodu duševního vlastnictví, spolupráce s doktorandy (tyto aktivity není možné realizovat samostatně).

Vždy se musí jednat o nákup služby od organizace pro výzkum a šíření znalostí uvedené v Seznamu výzkumných organizací spravovaném MŠMT, nebo od organizace s osvědčením o akreditaci od Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. Organizace musí mít sídlo v Česku.

Kolik můžete získat?

Malé vouchery (projekty s rozpočtem do 500 tis. Kč)

  • míra podpory je 75 % (v režimu de minimis), nebo 50 % (v režimu blokové výjimky)
  • minimální výše dotace: 75.000 Kč
  • maximální výše dotace: 374.999 Kč (v režimu de minimis), nebo 249.999 Kč (v režimu blokové výjimky)

Velké vouchery (projekty s rozpočtem od 500 tis. Kč včetně)

  • míra podpory je 50 % (v režimu blokové výjimky)
  • minimální výše dotace: 250.000 Kč
  • maximální výše dotace: 2 mil. Kč

Zahájení příjmu žádostí: 21. 10. 2019

Ukončení příjmu žádostí: 6. 12. 2019


Měli byste zájem získat dotaci? Zajímají Vás bližší informace? Neváhejte se obrátit na naše dotační experty, kteří Vám rádi poradí.

Odesílání...